Rabu, 13 Februari 2013

Himpunan Hadis (151-200)1.    Dari Saad r.a meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda: Allah SWT memberi pertolongan kepada umat ini (bukan berdasarkan kepada keupayaan bahkan) Allah SWT memberinya pertolongan kerana do’a-do’a, sembahyang-sembahyang dan keikhlasan orang-orang yang lemah. (HR Nasa’i)

2.    Dari Muawiyah r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya aku adalah seorang utusan dan Allah yang memberi hidayah, dan aku hanyalah seorang yang membahagi-bahagi dan Allah adalah zat yang memberi. (HR Tabrani) 

3.    Dari Umar bin Khattab r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: Yang paling aku takutkan terhadap ummatku ialah si munafiq (orang fasiq yang riya’) yang pandai pada lidah (bercakap perkara-perkara keilmuan tetapi dirinya kosong dari iman dan amal). (HR Baihaqi)

4.    Dari Abu Hurairah r.a berkata meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: Sesiapa yang untuk menghasilkan dunia telah mempelajari suatu ilmu uyang sepatutnya dipelajari untuk mendapatkan redha Allah SWT, dia pada hari Kiamat nanti tidak akan mencium walaupun bau syurga. (HR Abu Daud)
5.    Dari Malik r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: Dua serigala kelaparan yang dilepaskan pada satu kumpulan kambing tidak mampu memudaratkannya lebih dari kemudharatan pada Agama yang dilakukan oleh sifat tamakkan harta dan keinginan untuk menjadi orang yang berpengaruh. (HR Tirmizi)

6.    Dari Abu Umamah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ketika meriwayatkan satu hadis Qudsi telah bersabda: Wahai anak Adam!, Jika engkau terus bersabar (bilamana hilangnya sesuatu dari dirimu) dan engkau terus harapkan pahala, maka aku tidak rela membalasimu dengan balasan yang lebih rendah dari syurga. (HR Ibnu Majah) 

7.    Hadhrat Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: Sesiapa yang telah mengatakan dengan lidahnya suatu perkara yg benar, yang diamalkan selepas itu, maka Allah SWT akan menjalankan pahalanya sehingga Kiamat, dan di hari kiamat nanti Allah SWT akan menganugerahkan pahala yang sempurna. (HR Musnad Ahmad)

8.    Dari Abu Razin r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda: Tidakkah aku khabarkan kepadamu beberapa perkara asas yang mana kamu akan mendapat kebaikan didunia dan akhirat? Hendaklah kamu duduk didalam majlis-majlis ahli zikir, dan apabila kamu bersunyi diri hendaklah kamu menggerakkan lidah kamu setakat mana yang kamu mampu untuk berzikrullah. (HR Baihaqi)

9.    Dari Abu Hurairah r.a dan Abu Said Al-Khudri r.a keduanya bersaksi bahawa Nabi SAW bersabda: Tidaklah satu kelompok yang duduk mengingati Allah kecuali para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, dan rahmat Allah meliputi mereka, sakinah turun ke atas mereka dan Allah menyebut mereka dalam majlis para malaikat. (HR Muslim)

10. Dari Syaddad bin Aus r.a berkata: Aku telah mendengar RAsulullah SAW bersabda; Sesiapa bersembahyang untuk menunjuk-nunjuk, dia telah melakukan syirik. Sesiapa yang berpuasa untuk menunjuk-nunjuk, dia telah melakukan syirik. Sesiapa yang bersedekah untuk menunjuk-nunjuk, dia telah melakukan syirik. (HR Musnad Ahmad)

11. Dari Anas r.a, katanya: Nabi SAW menggariskan beberapa garis, lalu Baginda bersabda: Ini adalah angan-angan manusia sedang ini adalah ajalnya. Kemudian di waktu orang itu sedang dalam keadaan sedemikian yakni angan-angannya masih tetap panjang dan membumbung tinggi, tiba-tiba datanglah garis yang terpendek yakni garis yang memotongnya iaitu kematian. (HR Bukhari)

12. Dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: Jika seseorang telah berkata: Telah binasa manusia, maka dialah yang paling binasa diantara mereka (kerana dengan mengatakan demikian itu dia terjerumus di dalam dosa takabur disebabkan dia menganggap orang lain hina). (HR Muslim)

13. Dari Muaz bin Jabal r.a meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadith qudsi: Allah Azza waJalla berfirman:  Orang-orang yang mencintai satu sama lain kerana kebesaran dan kemuliaanKu akan duduk diatas mimbar-mimbar nur pada hari kiamat, (bahkan) nabi-nabi dan para syuhada akan beriri hati kepada mereka. (HR Tirmizi)

14. Dari Abu Umamah Bahili r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW telah bersabda: Sesiapa yang mukanya telah berlumuran debu di jalan Allah SWT, pada hari kiamat nanti Allah SWT akan memelihara muka itu dari api neraka. Dan sesiapa yang kedua-dua belah kakinya telah berlumuran debu di jalan Allah SWT, Allah SWT akan memelihara kakinya dari api neraka. (HR Baihaqi)

15. Dari Hadrat Huzaifah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: Apa sahaja kekurangan atau dosa yang berlaku pada seseorang dalam menunaikan hukum hakam yang berkaitan dengan isterinya, hartanya, anak-anaknya, atau jirannya akan dikaffarahkan oleh sembahyang, sedekah, amar-bilma’ruf dan nahi ‘anil-mungkarnya. (HR Bukhari)

16. Dari Abdullah r.a berkata: Seolah-olah aku sedang melihat Rasulullah SAW menceritakan peristiwa seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya hingga berlumuran darah, beliau menyapu darah dari mukanya dan berkata: Wahai Allah! Ampunilah kaumku, kerana mereka tidak tahu. (Peristiwa seumpama ini berlaku kepada Nabi SAW sendiri ketika peperangan Uhud berlaku. (HR Bukhari)

17. Dari Abu Darda r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda: Mahukah daku khabarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada puasa, sembahyang dan sedekah? Para sahabat r.hum berkata: Bahkan ya Rasulullah! Baginda Rasulullah SAW bersabda: Bersatu (hati) adalah lebih baik kerana perselisihan dan perbalahan akan menghapuskan agama. (HR Tirmizi)

18. Dari Jabir bin Abdullah r.a berkata; Aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa bertemu Allah dalam keadaan tidak menyengutukan sesuatu selain daripada Allah akan memasuki syurga. Dan barangsiapa bertemu Allah dalam keadaan dia menyengutukan sesuatu denganNya memasuki neraka. (HR Muslim) 

19. Dari Abu Umamah r.a berkata seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Pesuruh Allah! Apakah itu iman? Baginda SAW menjawab: Apabila kamu berasa gembira dengan amal kebaikanmu dan kamu merasa benci dengan amal keburukanmu, maka kamu adalah seorang yang beriman (mukmin). (HR Al-Hakim)

20. Dari Umar ibn Khattab r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberi rezeki sebagaimana memberi rezeki kepada burung-burung. Mereka pergi dipagi hari dengan perut kosong dan kembali pada waktu petang dengan perut yang kenyang. (HR Tirmizi)

21. Hadzrat Talhah ibnu Ubaidullah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah yang mana barangsiapa membacanya ketika hampir matinya, kecuali mendapati ruhnya amat tenang keluar dari pada jasadnya dan kelak akan menjadi nur baginya pada hari Qiamat. (Kalimah itu ialah La ilaha illallah). (HR Abu Ya’la, Majma uz Zawaid)

22. Dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Iman itu lebih daripada 70 cabang, yang terbaik daripadanya ialah mengucapkan La ilaha illallah (Tiada tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT) dan yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang menyakiti di tengah jalan, dan malu itu satu cabang daripada iman. (HR Muslim)      

23. Dari Anas ibn Malik r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Aku berkeinginan untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, Tidakkah kami ini saudara-saudara tuan? Baginda SAW menjawab: Kamu adalah sahabatku, tetapi saudara-saudaraku ialah orang-orang yang beriman kepadaku, walaupun mereka tidak melihat aku. (HR Ahmad)

24. Dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘As r.huma meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memberi makan saudaranya sehingga kenyang dan memberi minum sehingga hilang dahaga, maka Allah SWT akan menjauhkannya dari api neraka jahanam sejauh dua parit. Dan jarak antara dua khandak (parit) adalah sejauh perjalanan lima ratus tahun. (HR Hakim)

25. Dari Muaz bin Jabal r.a meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda: Allah SWT memberi sepenuh perhatian kepada seluruh makhlukNya pada malam 15 Sya’ban dan mengampuni seluruh makhlukNya kecuali dua jenis manusia iaitu mereka yang melakukan syirik kepada Allah dan orang yang ada sifat membenci seseorang dalam hatinya. (HR Tabrani)

26. Dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW telah ditanya bahawa amalan yang manakah dengannya ramai manusia akan memasuki syurga? Sabda Baginda SAW: Takwa (takutkan Allah SWT) dan akhlak yang mulia. Dan Baginda SAW ditanya: Amalan apakah yang dengannya ramai manusia akan ke neraka? Lidah dan kemaluan (yang disalah guna). (HR Tirmizi)

27. Dari Ibnu Abbas r.huma meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW datang kepada dua kubur dan bersabda: Penghuni dari kedua kubur ini sedang disiksa tetapi bukan kerana dosa besar (yang susah untuk dihindari). Yang pertama kerana tidak menjaga dirinya dari percikan kencing dan sebahagian yang lain disiksa kerana sentiasa memfitnah. (HR Bukhari)

28. Dari Abu Bazah Aslami r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Wahai orang-orang yang hanya Islam dilidah dan belum beriman di dalam hati! Janganlah mengumpat orang-orang Islam dan janganlah sibuk mencari keburukannya. Barangsiapa yang sibuk mencari kesalahan orang Islam, Allah akan menzahirkan keburukannya sehingga di dalam rumahnya sendiri. (HR Abu Daud) 

29. Dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: Perumpamaan orang yang keluar berjihad di jalan Allah SWT adalah seperti seseorang yang berpuasa dan membaca Al-Quran di dalam sembahyang sepanjang malam dan dia berterusan sibuk dengan berpuasa dan bersedekah sehingga mujahid di jalan Allah SWT itu pulang ke rumahnya. (HR Ibn Hibban)

30. Dari Uthman bin Affan r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW apabila selesai mengkebumikan mayat akan berdiri ditepi perkuburan dan berkata berdoalah untuk saudara kamu ini, memohonlah supaya Allah meneguhkan hatinya (dalam menjawab soalan) kerana sekarang dia sedang ditanya. (HR Abu Daud)    

31. Dari Abu Hurairah r.a berkata bahawa; Aku Rasulullah SAW bersabda: Umatku pada hari Kiamat akan dipanggil dalam keadaan tangan, kaki dan mukanya bercahaya-cahaya dari kesan basuhan air wudhu’. Oleh itu barangsiapa yang mahu supaya bertambahnya cahaya, dengan menyempurnakan basuhannya maka lakukanlah. (HR Bukhari)  

32. Dari Abu Qatadah r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda: Seburuk-buruk pencuri ialah mereka yang mencuri dalam sembahyangnya. Para Sahabat bertanya: Ya Rasulullah bagaimana mereka mencuri di dalam sembahyang? Baginda menjawab: mereka yang tidak ruku dan sujud dengan sempurna (dalam sembahyangnya). (HR Ahmad)

33. Dari Abdullah bin Umar r.anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Lakukan solah seumpama solah perpisahan (sebagaimana seorang yang akan berpisah yakni solah kamu yang terakhir), dan seolah-olah kamu melihat Allah, dan sekiranya kamu tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihat kamu. (HR Ibnu Najar dalam Jami’us Saghir)  

34. Dari Abu Zar r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Perhatian Allah Taala kepada seseorang ketika sembahyang itu akan kekal selagi mana dia bertawajuh di dalam sembahyangnya. Apabila seorang hamba itu memalingkan tawajuhnya daripada sembahyangnya, maka Allah juga akan memalingkan perhatianNya terhadapnya. (HR Nasai)

35. Dari Uqbah ibn Amir Al Juhaniy r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa sahaja dari kalangan orang Islam yang berwudhuk dengan sempurna kemudian mendirikan sembahyang dengan penuh tawajuh yakni dia mengetahui apa yang dibacanya sehinggalah sembahyangnya selesai, Allah akan mengampuni segala dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan dari perut ibunya. (HR Hakim)  

36. Dari Ubadah ibn Samit r.a sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seorang hamba yang selalu bersujud kepada Allah, kecuali setiap sujud Allah mencatit satu kebaikan baginya dan menghapuskan satu dosa dan mengangkat satu darjat. Maka perbanyakkanlah sujud (kepada Allah dengan mengerjakan sembahyang). (HR Ibn Majah)

37. Dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Apabila imam membaca Ghairil maghdhuubi alaihim waladhalliin, maka hendaklah kamu membaca amiin kerana sesungguhnya barangsiapa yang aminnya menyamai dengan amiin para malaikat, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. (HR Bukhari)

38. Hazrat Abu Umamah al Bahili r.anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Kamu mesti melakukan solah tahajjud kerana ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu dan ia mendekatkan (kedudukan) kamu di sisi Tuhan kamu serta menghapuskan kejahatan dan mencegah daripada melakukan dosa-dosa. (HR Mustadrak Al Hakim)

39. Dari Aisyah r.ha meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang istiqamah bersembahyang 12 rakaat, Allah akan membinakan mahligai untuknya di dalam syurga. (12 rakaat itu ialah): 4 rakaat sebelum zohor, 2 rakaat selepas Zohor, 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat selepas Isyak dan 2 rakaat sebelum Subuh. (HR Nasa’i)

40. Dari Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasullullah SAW bersabda: Tiga perkara akan mengikuti mayat. Dua akan kembali dan tinggal yang satu. Akan mengikutinya (ke kubur) ahli keluarganya, hartanya dan amalannya. Kemudian harta dan ahli keluarganya akan kembali, tinggallah bersamanya amalannya. (HR Muslim)

41. Dari Barra ibn Azib r.a berkata; Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatNya menurunkan rahmat ke atas orang-orang yang berada di saf hadapan iaitu saf yang paling hampir dan para malaikat berdoa untuknya dan tidak ada satu langkah yang lebih dicintai oleh Allah, daripada langkah orang yang memenuhkan saf yang kosong. (HR Abu Daud) 

42. Dari Abu Darda r.a meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda: Bagi setiap sesuatu itu ada hakikatnya, dan tidak mencapai hakikat iman seseorang hamba itu sehingga dia mengetahui bahawa setiap apa yang menimpanya itu ialah satu ketetapan, bukannya datang sendiri atau perkara yang belum terjadi itu tidak boleh berlaku. (HR Tabrani, Ahmad) 

43. Dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Diantara mereka yang sangat mencintaiku ialah orang-orang yang datang selepasku. Mereka menyesal alangkah baiknya dapat melihatku walaupun terpaksa membelanjakan rumah, segala hartanya dan ahli keluarganya (dikorbankan supaya dapat melihatku). (HR Muslim)

44. Dari Shaddad ibn Aus r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda: Orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghisab (memperbaiki) akan dirinya dan beramal dengan amalan yang akan dibawa selepas mati. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang sentiasa mengikut keinginan hawa nafsunya dan berangan-angan mendapat (pengampunan) Allah. (HR Tirmizi)

45. Dari Masturid bin Syaddad r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda: Demi Allah tiadalah dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat adalah seumpama salah seorang daripada kamu yang memasukkan anak jari ke dalam sebuah sungai dan diangkat, maka lihatlah sebanyak mana air yang melekat di jari itu (begitu sedikit) begitulah jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. (HR Muslim)

46. Dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang muslim menziarahi saudaranya yang sedang sakit, atau mengunjungi saudara muslim semata-mata kerana Allah, maka seorang malaikat berkata: Engkau dirahmati dan langkah-langkahmu diberkati dan engkau telah membina sebuah tempat tinggal di dalam syurga. (HR Tirmizi)

47. Dari Jabir r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Seorang mukmin mencintai dan dicintai. Tidak ada kebaikan dalam diri seseorang yang tidak mencintai atau tidak berkasih sayang. Orang yang terbaik di antara manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. (HR Dar Qutni dan Targhib)

48. Dari Abdullah Ibn Mas'ud r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda: Mahukah daku khabarkan kepadamu siapakah orang yang diharamkan dari api neraka? Dan api neraka tidak akan menyentuhnya. Mereka adalah orang yang menghampiri orang lain dengan lemah lembut, berlebih kurang dan baik hati. (HR Tirmizi)

49. Dari Ibnu ‘Abbas r.huma meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda: Barangsiapa berjalan untuk menunaikan satu hajat seorang saudara adalah lebih baik daripada sepuluh tahun iktikaf. Barangsiapa yang beriktikaf sehari di jalan Allah SWT akan dijauhkan daripada api neraka sejauh tiga parit, dan setiap parit luasnya diantara bumi dan langit. (HR Tabrani dan Majma uz Zawaid)

Dari Tsauban r.a, seorang hamba yang dimerdekakan Rasulullah SAW meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang mengunjungi seorang yang sakit, dia akan diam di Khurfah dalam syurga. Ditanyakan; Wahai Rasulullah! Apa itu Khurfah? Rasulullah SAW bersabda: Buah-buahan yang dipetik dari syurga. (HR Muslim)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan